Menu

Openbare Basisschool de Piramide staat in een multiculturele, kinderrijke buurt in stadsdeel Amsterdam Noord, dichtbij winkelcentrum Buikslotermeerplein. De school is een van de 16 scholen van Innoord.

 

De Piramide is een kleine school met veel aandacht voor de leerlingen. Met onze leerlingen streven wij naar hoge resultaten en dagelijks leerplezier.

 

“elk kind is welkom”

Elk kind is welkom, we erkennen en respecteren onderlinge culturele verschillen. Dit geldt voor medewerkers, ouders en bezoekers in school. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen, van onszelf en van elkaar.

 

Zelfstandig handelen van de leerlingen, in combinatie met eigen verantwoordelijkheidsgevoel, staat voorop. Kinderen kunnen hun talenten breed ontwikkelen. Behalve cognitief ook creatief, motorisch en sociaal. Als sportactieve Jump-In school is er extra aandacht voor sport.

 

De zaakvakken worden dit schooljaar middels een nieuwe digitale methode thematisch aangeboden door vakspecialisten en sluiten aan bij de 21th Century Skills. Onze leerkrachten besteden ruim aandacht aan sociale vaardigheden. Wij zijn een Vreedzame school.

 

In een persoonlijke rondleiding beantwoorden we graag uw vragen en laten we u trots onze mooie school en ons onderwijs zien. U bent van harte welkom!

Helaas mogen we momenteel vanwege de huidige covid-19 maatregelen niet zomaar ouders in school ontvangen; u dient hiervoor een afspraak te maken.

 

Namens het team van OBS de Piramide,

Peter Snijders (directeur)

ouderbrief 6 – maart 2022

Klik hier voor onze ouderbrief.

 

Parent letter 6 – March 2022

Click here for our parentletter.

 

 

 

waar staan we voor?

Aanmelden op De Piramide

 

Aanmelden op De Piramide is helaas niet meer mogelijk omdat onze school ophoudt te bestaan. Voor het zoeken naar een andere school in de buurt of wijk verwijzen we u naar de Schoolwijzer van de Gemeente Amsterdam of naar ons bestuur Innoord.

 

Enkele andere Innoord-scholen in de buurt waar we graag naar verwijzen:

Kindercampus Mokum

De Buikslotermeer

Montessori ’t IJ

IJdoornschool

 

Schoolgids 2021 – 2022
Klik hier voor de schoolgids 2021 – 2022 van OBS de Piramide.

 

Schoolontwikkelplan (SOP) 2021 – 2022
Klik  hier voor het SOP 2021 – 2022 van OBS de Piramide

 

 

Lees verder

Kinderen op De Piramide krijgen wekelijks les van een vakspecialist wereldoriëntatie.