Menu

Begeleiding van onze leerlingen

De lessen worden op 3 instructieniveaus aangeboden en elk kind weet in welke aanpak het zit. Voor de snelle leerling wordt er kort instructie geboden en mag de leerling snel aan de slag en is er verrijkings-en verdiepingsstof, voor de andere leerlingen gaat de leerkracht nog langer door met begeleid inoefenen en voor de kinderen die nog meer nodig hebben, geeft de leerkracht een verlengde instructie met concreet materiaal.

 

De leerkracht probeert zo het hoogst mogelijke resultaat met de kinderen te behalen en bespreekt dit in de groepsplanbesprekingen en de leerlingbespreking met de interne begeleider. Samen analyseren zij of het beoogde resultaat wordt behaald en wat de leerling nodig heeft om het optimale uit zichzelf te halen.

Soms kunnen zij samen concluderen dat er externe begeleiding nodig is en brengt de interne begeleider de leerling, uiteraard met medeweten van ouders/verzorgers, in het multidisciplinaire Zorgoverleg. Van daar uit kunnen verschillende vormen van begeleiding ingezet worden: een onderzoek, een sociale vaardigheidstraining, verwijzing naar logopedie om maar eens een aantal zaken te noemen.

 

In een enkel geval kan de Piramide niet aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling voldoen en is een verwijzing naar een andere vorm van onderwijs S(B)O beter voor de ontwikkeling van de leerling.