Menu

Waar staan we voor

Wij willen kinderen voorbereiden op hun rol in de maatschappij en daarbij ‘eruit halen wat erin zit’. Dit doen wij door onze school een oefenplaats te laten zijn voor een democratische samenleving. We leren de kinderen hun kwaliteiten in te zetten (competentie), zelfstandig te kiezen en te handelen (autonomie) en te werken/spelen in verbondenheid met anderen (relatie). We spelen in op behoeften van kinderen, door aandacht te hebben voor verschillen en leren/werken vanuit motivatie.

 

In alle lessen werkt de leerkracht met het model Activerende Directe Instructie ( ADI) en wordt er op drie instructieniveaus les gegeven. Zo geven wij adaptief onderwijs. De snelle leerlingen mogen eerder met de verwerking beginnen en krijgen verrijking en verdieping. De gemiddeld snelle leerlingen doen mee met de begeleide inoefening en enkele kinderen hebben verlengde instructie nodig. We sluiten altijd samen de les af met een korte evaluatie.

Dit jaar richten wij ons vooral op het neerzetten van een goede basiskwaliteit. De focus van ons onderwijs ligt hierbij vooral op het primaire proces waarbij de aandacht ligt op het begrijpend lezen.

 

Wij zijn ervan overtuigd dat de leerlingen steeds meer zullen opgroeien in een virtuele leeromgeving en daarbij kunnen wij niet achterblijven. Wij zien onze kansen daarin en maken onder andere gebruik van digiborden, tablets en laptops voor de leerlingen. Naast het aanbod en verdieping van de lesstof, leren we de leerlingen vaardigheden op ICT gebied aan en leren we ze onder andere omgaan met sociale media.

 

Meer informatie kunt u lezen in onze schoolgids 2021 – 2022